Onur İletişim Yayıncılık Reklam Medya Hizmetleri A.Ş.
Havalimanı Caddesi No: 4
Onur Air Binası 34149
Yeşilköy - İstanbul
Tel: (0212) 468 67 70 pbx
Fax : (0212) 468 67 79
Bakırköy VD: 643 029 6841
T. Sicil No: 523442
reklam@onuriletisim.com

Yeni Sayfa 1
 Onur İletişim Medya Hizmetleri AŞ 
 +90 212 468 67 70
 © 2010, Creative Biltürk Bilgisayar